CM6 Optimitzar el temps d'estudi

Més de 150 estudiants (tant escolars com universitaris) han participat en el curs CM6 a l'octubre i novembre, en diferents entitats educatives, associacions juvenils i facultats de Medicina, Infermeria i Odontologia.