Impulsant
iniciatives de caràcter
cultural

Cultura

En línia amb els seus fins fundacionals, des dels seus inicis la Fundació ha impulsat iniciatives de caràcter cultural.

JORNADES PEDAGÒGIQUES

Durant més de 10 anys s'han organitzat trobades anuals per proporcionar al professorat elements de reflexió i recursos necessaris per dissenyar les matèries i impartir-les de manera efectiva.

PUBLICACIONS

La publicació Àgora recull les intervencions dels participants en les Jornades Pedagògiques. Algunes temàtiques són: "L'avaluació educativa", "Educació ambiental i escola" i "El menjador escolar: gestió financera i planificació ".

FORMACIÓ EN RECURSOS DIGITALS PER A PROFESSORS

En col·laboració amb associacions nacionals de centres d'ensenyament, la Fundació ofereix per a professors diversos cursos de formación permanent sobre noves tecnologies a l'aula:

També destaquen les Jornades Anuals de Moda, organitzades per la Fundació a través del projecte Fashion Frame; les Trobades Anuals d'Empresaris, trobades sobre bioètica i el Certamen d'Edició Fotogràfica mireim@gen.