Experts en
la direcció d'entitats
de temps lleure

QUÈ ÉS ENFOCCUS?ENFOCCUS és un projecte té com a missió professionalitzar les ONL (organització sense ànim de lucre), formant a les persones que les dirigeixen perquè siguin capaços d'optimitzar els recursos disponibles i gestionar-les de manera eficaç.

A QUI VA DIRIGIT?ENFOCCUS va dirigit a qualsevol tipus d'ONL. Especialment aquelles dedicades a l'educació i la cultura dels joves en el temps lliure, fundacions, altres associacions culturals o de pares, així com a residències i col·legis majors universitaris.

QUÈ ofereix?

ENFOCCUS ofereix formació contínua de comitès de gestió, juntes directives i patrons d'ONL.

programes enfocats El projecte Enfoccus a través d'aquest servei de formació "in situ" busca aportar un model de negoci adaptat a la naturalesa d'ONL, ajudant-los a implantar-lo en la seva zona d'influència, de manera que s'asseguri que compleixen els seus fins estatutaris. *
Formació on line Cursos dirigits a directius i gestors d'ONL que aporten eines per a un treball professional i innovador. *
Aules de formació Aules presencials per a la formació de comitès de gestió, juntes directives i patrons d'ONL. *

*Tota la nostra formació ofereix la possibilitat de ser bonificada, si es compleixen els requisits.