Projectes
educatius i formatius
per a joves

L'hegemonia del sistema de la moda a la nostra societat ens planteja 3 reptes en l'educació dels joves adolescents:

 1. Fomentar un1 adequada percepció de la pròpia identitat i de la imatge corporal, davant la sobrevaloració social i cultural del cos i de la imatge personal (el 91% dels adolescents entre els 13 i 18 anys tenen un concepte distorsionat de la seva imatge, en un 5% es donen transtorns alimentaris, en 15% dels casos l'anorèxia es torna crònica).
 2. Promoure un consum ètic i responsable, davant la proliferació d'ofertes al mercat i davant la preponderància dels sistemes de negocis “fast” en les societats desenvolupades (el pressupost de despeses personals dels joves entre els 14 i 19 anys por arribar a pujar a 150 euros mensuals, més de la meitat l'inverteixen en roba que no necessiten i en tecnologia).
 3. Afrontar la creixent adicció a les xarxes socials que s'ha produït pel desenvolupament de les noves tecnologies (els joves entre 13 i 18 anys dediquen una mitjana de 3,8 hores diaries entre xarxes i videojocs, quasi una hora més que els usuaris entre 35 i 49 anys ).

FashionFrame és un projecte que neix amb el propòsit d'oferir a les famílies i a les entitats educatives, recursos formatius i pedagògic orientats al desenvolupament de la persona, incidint concretament en::

FashionFrame té alhora una finalitat preventiva; evitar els perills que suposen per a la salut i l'equilibri afectiu, els imapctes dels mass media, el consum indiscriminat de moda i de l'ús irresponsable de les noves tecnologies..

En definitiva, FashionFrame treballa per oferir els joves, recursos i estrategies que els permetin enfrontar-se als contextos culturals i socials del moment actual. , proporcionant eines de present i de futur.

Un equip multidisciplinari especialitzat en diverses àrees: educació, humanitats, moda, i comunicació, entre d'altres.

línies d'acció:

 1. CURSOS DE FORMACIÓ DE FORMADORS
  Adreçats a professors, monitors del lleure, profesionals del sector de moda interessats en temes educatius,
 2. PROGRAMES, SESIONS Y TALLERS PER A JOVES
  S'ofereixen a entitas educatives escolars i extraescolars.. Els programes que s'imparteixen a escoles d'adapten al projecte curricular del centre.. Alguns programes i sessiones s'ofereixen en un format descarregable com material de recolzament..
 3. DRESS CODE CONSULTING
  Conscients del poder de comunicació que té la imatge personal i la seva influència en les relaciones interpersonals, FashionFrame desenvolupa una tasca d'assessorament en qüestions de dress code..

CONTACTEfashionframe@fundaciopineda.org