voluntariat,
Suport social,,
ajuda internacional

Projectes Socials

La Fundació porta a terme, juntament amb diverses associacions, projectes de treball voluntari en països en desenvolupament i organitza sessions de formació de voluntaris. També col·labora amb diverses entitats i associacions en la promoció de professions relacionades amb l'atenció i servei de la persona.

SENSIBILITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT

De manera continuada s'organitzen Jornades de sensibilització del voluntariat, amb l' objectiu d' incentivar accions voluntàries.

RECOLZAMENT A INICIATIVES SOCIALS

En col·laboració amb associacions, es porten a terme projectes de cooperació sòcio-sanitària en països de l'est d'Europa: els voluntaris assumeixen tasques d'odontologia, fisioteràpia, infermeria i cura de malalts. També imparteixen classes d'idiomes a nens i adults.
S'han dirigit projectes a Lituània, Estònia, Polònia i Portugal.

AJUDA INTERNACIONAL

La Fundació manté una campanya d'ajuda econòmica per a fer front a les necessitats d'alguns països d' Amèrica Central i del Sud. També ofereix de manera subvencionada els projectes educatius a entitats locals d'aquests països.