Beques i ajuts
en l'àmbit
educatiu

Ajudes i Col·laboracions

La Fundació ofereix ajuda tant a entitats com a persones físiques perquè puguin portar a terme projectes i estudis, sempre que estiguin en línia amb els objectius fundacionals. En aquest sentit, atorguem beques i ajuts a centres educatius per a la millora de les seves instal·lacions, així com ajudes a associacions culturals, col · legis majors i altres entitats d'àmbit local, i internacional.

S'han signat convenis marc amb diverses entitats per a promoure iniciatives de formació en l'àmbit educatiu.