CURSO DE COMPLIANCE PARA ASOCIACIONES JUVENILES

Las entidades juveniles, por su propia naturaleza, tienen un flujo constante de actividades y personas que hace que mantener las cuestiones legales sea una tarea constante y dinámica.
Este curso tiene como objetivo ayudar a los responsables legales de cada asociación a hacer un repaso a estas cuestiones para ponerlas al día así como establecer mecanismos de revisión periódica.INFORMACIÓ

Dins el projecte Enfoccus, aquest curs està dirigit a persones amb funcions de direcció en associacions. L'objectiu és proporcionar-los els coneixements necessaris per a garantir la bona gestió de l'entitat.

Inici: gener de 2021
Format en línia
Curs gratuït
horari: 11:00h exposició 11:30h preguntes i respostes

 

DATA

TEMA

23 gener

Legislació aplicable a les associacions i òrgans de govern

27 febrer

Protecció de el Menor

20 març

Cobertura legal personal contractat i voluntaris

24 abril

Protecció de Dades

22 mayo

Obligacions Comptables i Fiscals

19 juny

Activitats de llarga durada: casals, campaments i convivències

17 juliol

Comunicació: transparència i bon govern