Projectes
educatius i formatius
per a joves

INTELLIGO® és un projecte de formació en habilitats a través del temps diari d'estudi. L'objectiu principal d' INTELLIGO® és dotar a estudiants en edat escolar de l' hàbit i la capacitat d'organització per a optimitzar el seu temps d'estudi. Així, amb una millor gestió del seu temps, adquireixen més autonomia en les seves decisions i tenen més temps per a poder dedicar-lo a altres tasques, importants també.
ELS PROGRAMES

INTRO-STUDIO
Dirigit a: 5è i 6è de Primària.
Fonamenta els hàbits d'estudi i potencia la capacitat d' aprenentatge per a aquests cursos.
INTELLIGO® Core
Dirigit a: Secundària i Batxillerat.
Programa de formació en el treball diari i l'organització d'aquest temps d' estudi.
CM6
Sessions de formació en Competències:

  • Curs intensiu CM6 d'Optimització i Tècniques d'estudi.
  • Public Speaking
  • Gestió de l'estrès
  • Gestió d'un projecte
  • Treball en equip
INTELLIGO® Mentor
Dirigit a responsables de grups de participants d'
Intro-Studio i d' INTELLIGO® Core.
Programa de Formació en la metodologia i mentoring mensual per garantir la millor formació en participants de INTELLIGO.

Els objectius