Primera edició cursos CM6: més de 200 participants escolars i universitaris

El programa CM6 ha convocat a 200 participants escolars, als quinze cursos que s'han organitzat a Barcelona, Madrid, Tarragona, València i Girona, entre d'altres localitats. Els pares han valorat principalment: l'organització del temps d'estudi, els esquemes i la motivació per a l'estudi diari: “l'aprenentatge en l'optimització del temps d'estudi, ara sap organitzar-se”; “ha après a fer esquemes”; “tot molt adequat i molt motivant”*.
Un centenar d'estudiants de primers anys de carrera han participat també a les cinc convocatòries del curs CM6 per a universitaris.

*Font: enquesta de satisfacció curs CM6.